Hótel Framtíð

Hvað

Hvar

Hvenær

Niðurstöður

Umfjöllun

DJÚPIVOGUR – VOGALAND 4 – Hagnýting 3D líkana við hönnun byggingarhluta.

Búið var til þrívítt líkan af Vogalandi 4 og það nýtt við vinnu og ákvarðanatöku í tengslum við hönnun á bættu aðgengi fyrir fatlaða. Búnar voru til þrjár útgáfur af skábraut og þær notaðar við ákvarðanatöku. Könnun á notagildi aðferðarinnar var send til útvaldra aðila.